سفارش تبلیغ
صبا ویژن

..: اضطرار :..

... ادامه

 در مرتبه اول  که سعادت خواهی است ، اگر انسان به این توجه رسید که توانست ادامه وجود و ارتباط خودش را با عالم ببیند و  خوشی خودش را هم بخواهد، محتاج به انبیا می شود .
از اینجا اضطرار به انبیا شروع می شود و انبیای درجه به درجه او را رشد می دهند تا جایی می رسد که فانی در خدا می شود و دیگر خود و سعادت ابدیش برای او مطرح نیست ، بلکه ولی خدا را  بیش از سعادت خود دوست می دارد . این تعلق عامل حرکت و تبعیت از ولی می شود که البته این مرحله اخلاص است؛ اینجاست که فرد را حرکت می دهند و به او نشان می دهند که او بیش از دنیاست و بیش از دنیا می تواند لذت ببرد .
این قدم اول است یعنی انسان را از دنیا فارغ می کنند و نه حس و نه عقل نمی توانند راه صحیح راه به او نشان دهند . 
 

گام دیگر این است که انسان به جایی می رسد که حب ولی را پیدا می کند و دیگر دنبال حب و کمال خودش نیست در اینجا فرد تلاش می کند طبق خواسته محبوب عمل کند .
این فرد هم اضطرار به ولی دارد اما اضطرار او با فرد قبلی فرق دارد او ولی را برای بهشت می خواهد اما این برای عبادت و پرستش .
موضوع حب عوض می شود که درجه اش بالاتر است . بهشت مرتبه نازله ولایت الهیه است اما اینجا خود ولی الله را می خواهد نتیجه این تعلق رسیدن به بهشت است و نتیجه تعلق به قرب به ولی خداست . 
 

·        در اصول کافی در باب اضطرار الی الحجه از ابی عبدالله(ع) سوال می شود :  چگونه رسالت انبیا را اثبات می کنید ؟
می فرمایند : اگر کسی اینها را قبول نکرده دیگر با ما همراه نیست . چنین انسانی دنباله رو انبیا نمی شود .  اگر او خلق کرده حتما بین خودش و این عباد هم یک واسطه هایی گذاشته که آنها را به مصالح شان رهنمون می سازند.  

·      یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) روایت دارد : مردی از اهل شام و کلام خواست با امام مباحثه کندامام او را به هشام بن حکم ارجاع داد.

از او پرسید : آیا خدای متعال نسبت به خلق و مخلوقاتش مهربان تر است و مصالح آنها را می خواهد یا خودشان ؟

پاسخ داد : خدای متعال

پرسید :  مگر خدای متعال برای اینها چه کرده ؟

گفت :  حجتی برای آنها قرار داده است .

آنگاه پرسید : این حجت کیست ؟

جواب داد : رسول خدا .

هشام پرسید:  پس از رسول خدا ؟

گفت : کتاب و سنت .

در ادامه هشام گفت : در قرآن اختلاف می شود آنچه که جای اختلاف در او نباشد و سخنش روشن باشد ؟

اینجا مرد شامی سکوت کرد !

این روایت گویای نیاز به انبیا واثبات و لزوم وجود خلیفه خداوند بر روی زمین است که هر انسانی اگر به فطرت خود رجوع کند و حجاب هایی را که مانع فهم او می شود را کنار زند قطعا به الزام و اضطرار به ولی خواهد رسید

 برداشت از ولایت الهیه-استاد میرباقری 


نوشته شده در پنج شنبه 86/6/29ساعت 4:57 صبح توسط مضطر| نظرات ( ) |